IV. ROČNÍK

IV. Česko-slovenské Rudhyarovské symposium, 23. - 24. února 2019, Skleněná louka, Brno

 

Pavel Turnovský – Enigma Josefa Šímy

Hlubší pohled na život a výtvarnou tvorbu Josefa Šímy a symbolických souvislostí prolínajících se jeho díly na základě probíhající výstavy Josefa Šímy, Cesta k Vysoké hře.

Františka Jirousová – Dvanáctý dům

Hlubší zaměření na obsah dvanáctého domu, jako procesu, který má cíl a smysl. „Zápletkou“ příběhu dvanáctého domu je zkušenost osobní krize spojená úzce s „krizí společnosti“ či dlouhodobým rodovým problémem.

Petr Lisý – O významu astrologie pro dílo C. G. Junga, jakož i o významu Jungova díla pro rozvoj soudobé astrologie.

Představení shrnutí čerstvých informací o tématu Jungovských astrologických studií a názorů, obsažených v knižních novinkách na anglofonním trhu, zejména v monografii jungiánské psycholožky a astroložky Liz Greeneové „Jung´s Studies in Astrology“ (2018).

Jitka Uhrínová – Oidipova Cesta tam a zase zpátky

Možnosti humanistické a transpersonální astrologie v oblasti pomáhajících profesí. Seznámení s osobností Jána Sedala a s jeho tvorbou, událostmi od úrazu až po terapii v součastnosti, s důrazem na funkci jazyka, znaku a symbolu.

Martina Lukášková – Mystérium formování – Saturn a Pluton ve společnosti i uvnitř nás

Pohled na význam a cyklus spojení Saturna a Plutona v rámci společensko-kulturních událostí versus  vnitřní práce jednotlivce.

Martina Lukášková – Princ a Večernice

Hermeneutika děje a postav pohádky, jako odraz procesu individuace jednotlivce.

Diana Vysušilová – Francouzská spojka

Samuel Djian-Gutenberg a CRET – škola transpersonální astrologie ve Francii, jeho život a spojení s Dane Rudhyarem.

Ondřej Lesák – Geoexentrici a helioexcentrici našich luhů a hájů

Nový pohled na rostlinné planetární signatury, jehož základem je důsledné srovnání pořadí nebeských těles v geocentrické a heliocentrické soustavě s pořadím rostlinných orgánů podle jejich vzájemných korespondencí.

Miroslav Švejda – Kojnunkce Uran-Neptun

Dotočení a rozběh generační konjunkce za přispění konjunkce Saturn-Pluto jako pozadí světových událostí.