O NÁS

Na počátku Rudhyarovských symposií byla chuť potkávat se a vyměňovat si poznatky s lidmi, které zajímá filosofie Dane Rudhyara, sympatizují s ní, nebo se s ní letmo setkali a chtějí vědět víc, ale i s těmi, kteří se nikdy s Rudhyarovými myšlenkami nesetkali. 

Pro první setkání jsme zvolili 120. výročí od Rudhyarova narození a začali se setkávat. Vytýčili jsme si dvě kritéria:

1. Chceme svobodná mezioborová setkání, abychom neuvízli v pasti zacyklení ve vlastních postojích a měli možnost vést vzájemný dialog a společně se inspirovat.

2. Chceme se propojovat s kolegyněmi a kolegy ze Slovenska, neboť pro nás zůstává duch bratrství živý i přes rozdělení republik.

Zásluhou Miroslava Švejdy, grafika a hudebníka můžeme symposia pořádat v Brně na Skleněné louce, tj. „na půl cesty”mezi Českem a Slovenskem.

Duchem symposií byla a je neúnavná organizační péče Martiny Lukáškové. V roce 2020 se u příležitosti sedmdesátých narozenin Pavla Turnovského symposium mimořádně odehraje v Praze.

Jak se symposia v jednotlivých ročnících naplňovala a proměňovala můžete vidět sami: