Pavel Turnovský

  • by

astrolog, výtvarník surrealistické orientace (názorový okruh Auroboros), v 70. a 80. letech člen alternativních skupin Extempore, MCH Band, aktivista Jazzové sekce. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.