admin

Jiří Stivín

  • by

Jiří Stivín, jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel, původním povoláním filmař (kameraman). Založil soubor Stivín & Co. Jazz System. S Rudolfem Daškem utvořil uskupení úspěšný System Tandem.  Působil na Pražské konzervatoři, kde vyučoval hru na zobcovou flétnu. Se souborem Collegium Quodlibet  se hojně věnuje provozování skladeb klasické hudby, v níž se specializuje na období renesance a baroka. Věnuje se i tvorbě hudby pro film a divadlo. V roce 1999 založil Centrum pro improvizaci v umění se sídlem ve Všenorech u Prahy,… Read More »Jiří Stivín

Ladislav Moučka

  • by

Ladislav Moučka, malíř (autodidakt), spisovatel, nakladatel a badatel. Své knihy a další z oblasti posvátné geometrie, astrologie, alchymie a hermetismu vydává ve svém nakladatelství Půdorys. Je předním znalcem díla Jana Blažeje Santiniho Aichela. Jeho díla přinášení unikátní poznatky z oblasti posvátné geometrie a hermetismu. Je autorem památníku Stromu života na vrchu Dymník u Rumburku v severních Čechách.

Miroslav Švejda

  • by

Miroslav Švejda, sazeč, typograf, grafik a astrolog, muzikant hrající na tenor saxofon. 1. astrologická výstava mu vděčí za poznatky a grafickou realizaci, nápady s instalací a realizací.  Jako spoluautor realizoval výstavu Astrology and Art. Je spolupořadatelem Rudhyarovských symposií.

Ondřej Ivanek

  • by

Ondřej Ivanek, přírodovědec, spisovatel. Zabývá se výzkumem na poli přírodních věd. Věnuje se různým tématům z oboru astronomie, fyziky, chemie a biologie, zvláště z pohledu změn paradigmatu, spojených s historickým vývojem vědeckého poznání. Publikace článků, esejů a monografií.

Prof. RnDr. Stanislav Komárek PhD.

  • by

Biolog, filosof a spisovatel, profesor oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předseda oborové rady doktorského studia téhož oboru. Autor asi dvaceti knih odborných či esejistických a tří románů, občasný přispěvatel novin a časopisů. Po studiu biologie (ukončeno 1982) v emigraci v Rakousku (1983-1990), od roku 1990 působí na Katedře filosofie PřF UK. Držitel Ceny Toma Stopparda za esejistiku (2006).

PhDr. Ludvík Běťák

  • by

Klinický psycholog a psychoterapeut (IM IAAP), žije a pracuje v Brně, lektor a emerit. předseda České společnosti pro analytickou psychologii a jungovskou psychoterapii, České společnosti pro katathymně imaginativní psychoterapii, čestný člen Asociace klinických psychologů ČR, překladatel odborné literatury.

Mgr. et Mgr. Tomáš Daněk Ph.D.

  • by

vystudoval environmentální vědy (Olomouc) a humanitní environmentalistiku (Brno). Získal titul Ph.D. zaměřené na důsledky západního porozumění přírody pro environmentalismus. V současné době koordinuje studijní program Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého.

Pavel Turnovský

  • by

astrolog, výtvarník surrealistické orientace (názorový okruh Auroboros), v 70. a 80. letech člen alternativních skupin Extempore, MCH Band, aktivista Jazzové sekce. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Martina Lukášková

  • by

astroložka, psychoterapeutka, esejistka. Od roku 1996 spolupracovnice P. Turnovskýho, s kterým od roku 2001 vede Astrologickou školu pro statečné. Je zakladatelkou Spolku pro šíření a překlad díla Teilharda de Chardin, pravidelně organizuje a pořádá semináře, rudhyarovská symposia a konference. Její web TRANSFORMOTOR přispívá k šíření myšlenek lidí inspirovaných filosofií Dane Rudhyara.

RnDr. Václav Cílek, CSc.

  • by

geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka.  Věnuje se odborným výzkumným pracím, publikuje v řadě časopisů, spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Držitel Ceny Toma Stopparda za literární eseje (2004), ceny ministra životního prostředí „za výrazný přínos… Read More »RnDr. Václav Cílek, CSc.