Prof. RnDr. Stanislav Komárek PhD.

  • by
Stanislav Komárek

Biolog, filosof a spisovatel, profesor oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předseda oborové rady doktorského studia téhož oboru. Autor asi dvaceti knih odborných či esejistických a tří románů, občasný přispěvatel novin a časopisů. Po studiu biologie (ukončeno 1982) v emigraci v Rakousku (1983-1990), od roku 1990 působí na Katedře filosofie PřF UK. Držitel Ceny Toma Stopparda za esejistiku (2006).