RnDr. Václav Cílek, CSc.

  • by

geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka. 

Věnuje se odborným výzkumným pracím, publikuje v řadě časopisů, spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Držitel Ceny Toma Stopparda za literární eseje (2004), ceny ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“ (2007), Ceny Nadace VIZE 97 (2009)